"Veranderingen creëer en doorsta je het best samen. Het verbreedt de blik en vergroot de creativiteit en het oplossingsvermogen."

Oplossingen

Komen tot veranderingen in de zorg is op dit moment essentiëler dan ooit. Het steeds groter wordende tekort aan professionals als gevolg van vergrijzing maakt dat er creativiteit in oplossingen wordt geëist. De druk op de medewerkers is hoog en neemt toe, met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Een beeld die tijdens de huidige pandemie pijnlijk duidelijk zichtbaar is geworden. De zorgsector snakt naar het verminderen van de werkdruk en is daarbij ook op zoek naar het vergroten van de werkkracht van medewerkers en organisatie. Met een vernieuwende kijk streeft er ik naar om creatieve oplossingen te bieden en de zorgsector positief te veranderen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met partners met dezelfde ambitie en blik. 

Onderstaande partners zijn netwerken, producten en diensten, die een blijvende verandering kunnen realiseren. Alle partners hebben het doel om de zorgprofessional en de zorgvrager te ontlasten in de warwinkel van wetten, regels en organisaties. Binnen onze samenwerking staan centraal de menselijke maat, duurzaamheid, technologie en digitalisering. Maar bovenal staan we voor het behouden van de zorgkwaliteit. Dat doen we door medewerkers en organisaties te begeleiden bij de stappen die de noodzakelijke veranderingen vragen, zoals het praktisch toepasbaar én betaalbaar maken van de digitalisering en technologie voor alle gebruikers.

Partners

de Leefstijl Academie

Het vergroten van werkkracht

De Leefstijl Academie ondersteunt bij het vergroten van werkkracht door de aandacht te richten op het potentieel van de mens – en daarmee van de organisatie. Hoewel dit in grote mate contextafhankelijk is en geen pasklare oplossing kent, hebben we een duidelijke onderbouwde visie en aanpak als het gaat om het optimaliseren van werkkracht. 

medicura

Medicura is een service organisatie voor het uitlenen, verhuren en/of verkopen van medische hulpmiddelen. Deze services verzorgen wij voor zowel particulieren als zorginstellingen.

thuisleefgids

Thuisleefgids is hét onafhankelijke platform met zorghulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te wonen! Je kunt eenvoudig hulpmiddelen, producten en diensten vinden, vergelijken en verkrijgen aansluitend bij jouw zorgvraag. 

komt u hier te staan?

Ik werk graag met partners samen die een vooruitstrevende visie hebben op de zorg en dit graag zien naar een concrete invulling. Wil jij eens in gesprek? Dat kan!