Interim

Karel Jonker is betrokken bij transities in organisaties. Grote en kleine bedrijven. Als interim op het niveau van management en operatie ben ik tijdelijk betrokken bij organisaties die sturing vragen. Uitgangspunt is altijd dat verantwoordelijkheden daar moeten liggen waar de operatie het vraagt. En waar het management meer een faciliterende rol gaat aannemen. Karel Jonker werkt met de formule 5E2M. Niet systemen zijn leidend maar de menselijke maat (2M).  Eerlijk, Echt, Energiek, Enthousiast en Enerverend (5E). zijn de waarden die ik inzet in uw onderneming. Veranderingen zijn een constante maar in ons tijdperk een noodzaak.

Elk mens en elk bedrijf is uniek. Vanuit dit standpunt zal Karel met  de 5E2m formule ook geen standaard aanpak hanteren maar vanuit uw eigen waarden en zienswijzen. De frisse kijk en ervaring op en met de veranderende samenleving zal Karel met 5E2M toegevoegde waarde bieden. Uw organisatie is pas vitaal als uw mensen dat zijn.