Karel Jonker

De Leefstijl Academie - Ondernemer - spreker- Consultancy

initiatieven met gezond verstand

Werkkracht garantie

Er is een tekort aan mensen in de zorg, het onderwijs en het publiek domein. De roep om meer mensen is terecht, maar wat als zij er niet zijn? Vergroot de werkkracht van de mensen van vandaag.

De Leefstijl Academie

De Leefstijl Academie ondersteunt bij het vergroten van individuele veerkracht door aandacht te richten op het potentieel van de mens.

De Adem academie

Het is de missie van de Adem Academie om dmv ademhaling gezondheid en vitaliteit te verbeteren.
Dit doen we door workshops als AdemWijs en Ademcoaching.

Spreker

In mijn trainingen en lezingen daag ik je uit om met een andere blik naar je leven, werk en maatschappij te kijken.

Chaos als strategie

Chaos als strategie lijkt een moeilijk keuze. Maar de vraag is, heb je een keuze? Veranderingen vinden in een hoog tempo plaats en geeft dikwijls een gevoel van onbehagen. Het vertrouwen in een politiek die sturend en leidend is, is nihil. Kenmerk van de snelle transitie is dat politiek achterblijft in stroperigheid en systemen. De voorbeelden in Groningen en met de toeslagenaffaire zijn het gevolg. 

Binnen organisaties is er ook vaak krampachtigheid om bestaande structuren vast te houden. Maar de vraag is hoe lang gaat de organisatie nog mee in de snel veranderende tijd, de krappe arbeidsmarkt, de gewenste hogere standaard van dienstverlening? Zijn er kansen in jouw branche naar de gewenste circulaire economie te switchen, een rol te spelen in de sociale transitie (jouw medewerkers), veranderende systemen en verantwoordelijkheden of blijft er de wens naar behouden wat er is

In een snel veranderende wereld is er geen keuze. Deze begint met een vraag een jezelf om daarna de organisatie in perspectief te zetten en actie te ondernemen. En dat is niet eenvoudig, routines worden overboord gegooid en onzekerheid heeft weerslag op de mensen die erin werken. Chaos als strategie klinkt wellicht onlogisch. Maar wat als juist deze strategie juist houvast brengt in de route naar verandering?