werkkracht garantie

werken aan een krachtige organisatie

Het werkkracht garantie model

Als directielid van een grote organisatie heb ik zelf ervaren hoe moeilijk veranderingen binnen organisaties worden opgepakt. Vaak bestaat er angst voor het nieuwe: voor het vervallen van banen of het kunnen bijbenen van de vernieuwing. Vaak is er een gebrek aan context over het ‘waarom’ van de transitie, waardoor mensen zich geen onderdeel voelen. 

In mijn privéleven heb ik bij de zorg aan een familielid van dichtbij ervaren hoe de zorg in Nederland is geregeld. Er is veel mogelijk, maar het betekende ook  dat er een veelheid aan zorgverleners met regelmaat rondom het bed verschenen. Het resultaat was niet efficiënt en zaken liepen vooral langs elkaar heen. Er waren problemen met de technologie van hulpmiddelen en er was vaak sprake van onvoldoende kennis omdat de gespecialiseerde collega’s  niet beschikbaar waren. Mijn familielid – de patiënt – ging daar onder gebukt en voor de familie was het pijnlijk om dit vanaf de zijlijn te moeten aanschouwen.

Deze ervaringen gaan me aan het hart en motiveren mij om me persoonlijk in te spannen en een bijdrage te leveren in de oplossing van dit vraagstuk in de zorg: ik wil samen met mensen ín de zorg op een positieve manier bijdrage aan een gezonde zorg. 

Het is mijn overtuiging dat de focus binnen zorgbedrijven vooral op één thema zal moeten liggen: het vergroten van werkkracht.  Op dit moment zie je veel dat beschikbare middelen worden uitgemolken tot het breekt.  Het gevolg: een hoog ziekteverzuim, teleurgestelde medewerkers en afstand tussen de medewerkers en de organisatie. De oplossing zit hem in het sterker maken van de huidige middelen, het sterker maken van de mensen en het creëren van toegevoegde waarde hierin. In dit proces staat  de medewerker centraal, zij vormen het kapitaal van de organisatie. De medewerker met intrinsieke motivatie voor de zorg. 

Hieronder geef ik een toelichting op de complete aanpak en de bijbehorende methode waarin vier belangrijke elementen met elkaar verbonden zijn: Purpose, Scholing, Producenten en Leveranciers.

Purpose - waardengericht met aandacht voor de menselijke maat

Transitie begint bij purpose, het gemeenschappelijk doel en kader van de organisatie. Het is de reden van bestaan van het bedrijf en vormt het uitgangspunt van alle handelingen. Belangrijk is dat ook de medewerkers hierin geloven en dat hun persoonlijke waarden hierbij aansluiten en als drijfveer fungeren. De mensen sluiten aan bij de waarden van de organisatie, de waarden van de organisatie sluiten aan bij de mensen die er werken. Samen spannen zij zich in voor het doel, de purpose, van de organisatie en vormen zij een ondersteunende bedrijfscultuur. In dat licht zijn transities geen veranderingen, maar ontwikkelingen die het doel dienen. Samen met De Leefstijl Academie begeleiden we organisaties in dit proces. Dit doen we zowel op het niveau van management en beleid,  als middels scholing van de teams en medewerkers.

Scholing - Gezonde medewerkers maken een gezonde organisatie

Medewerkers zijn een schaars goed, zeker wanneer we kijken in de zorg, het onderwijs, bij de politie en binnen het sociaal domein. De medewerkers die wel beschikbaar zijn, vragen om aandacht. Aandacht en begeleiding in de balans tussen werk en privé, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het uitoefenen van invloed op de (technologische) oplossingen. Op dit moment ontstaat snel het risico dat er roofbouw wordt gepleegd op de medewerker. Verouderde denkwijzen creëren  oude problemen, met als gevolg dat het ziekteverzuim blijft oplopen en dat er meer werk met minder mensen moet worden verzet. In het huidige tijdperk is het echter essentieel dat technologie en digitalisering worden omarmd. Met de juiste, gezonde bedrijfscultuur kan het aanpassingsvermogen van medewerkers versterkt worden. Technologie en verandering zijn immers geen bedreiging, maar vormen een noodzakelijke ontwikkeling. 

Samen met De Leefstijl Academie  verzorgen we training en scholing op het vlak van (persoonlijke) ontwikkeling, leiderschap, organisatievernieuwing, veerkracht, gezondheid en vitaliteit. Centraal staat vitaliteit: het bouwen aan een organisatie waarin medewerkers regie nemen over hun eigen werk, hun eigen keuzes, een juiste balans tussen werk en privé en het nastreven van een goede gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Producenten - De juiste inzet van technologie helpt de zorg vooruit

Met de huidige snelheid in ontwikkeling van technologie zijn er veel mogelijkheden om de zorg te ondersteunen. Bij het tekort aan medewerkers dat we nu zien ontstaan is er tevens een noodzaak. Binnen de zorg denkt men nog veelal in weerstanden, waardoor technologische oplossingen langer op zich laten wachten. Om te voorkomen dat de producenten de markt overspoelen met de verkeerde oplossingen of dat de medewerker onvoldoende wordt ondersteund, is het zaak de zorg adaptiever te maken. De technologische ondersteuning is essentieel voor een gezonde zorg, maar kan enkel slagen wanneer de medewerker het nut ervan inziet en gemotiveerd is ermee te werken. 

Door deze markt bij de hand te nemen en te koppelen aan de zorg begeleiden we organisaties bij het maken van de juiste keuzes. De focus hierbij ligt op het draagvlak bij de medewerkers om de technologie optimaal te benutten. Toegang tot de producent, het netwerk en met kennis van de zorg dragen bij aan een totaaloplossing. 

Leveranciers - Ontzorgen en organiseren voor een optimale beschikbaarheid

Om de bovenstaande elementen in balans te brengen in de organisatie is beschikbaarheid essentieel. Het is belangrijk dat de zorg zich kan richten op de corebusiness en dat ondersteunende processen  (aan de achterkant) goed geregeld zijn. De hulpmiddelen, kennis en technologie moeten beschikbaar zijn op die momenten dat het nodig is. Het moet worden uitgevoerd door logistiek deskundigen en kennisgevers. Hiermee wordt bijgedragen aan een gezonde werkomgeving en vertrouwen in innovatie. 

Wij organiseren de beschikbaarheid met de juiste partijen. Ons brede netwerk draagt bij aan het samenbrengen van expertise van waaruit beschikbaarheid, hygiëne en fijnmazige logistiek kan worden gerealiseerd. Met jaren ervaring in de logistieke zorg, ontzorgen we deze processen en dragen we bij aan een efficiënte performance.