Mijn filosofie

Structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties moeten op elkaar afgestemd zijn. Er is behoefte aan een nieuwe, platte en horizontale organisatie die uitgaat van het feit dat de mensen binnen het bedrijf vaak zelf de beste oplossingen hebben voor de problemen binnen hun werk. Wat ze vooral nodig hebben is een dienende manager die het werken mogelijk maakt en het (werk) plezier vergroot.  De mens staat centraal als vitale medewerker waarbij het collectief van die medewerker,  in een goede samenwerking, het vitale bedrijf maakt.

Vitale bedrijven worden geleid door mensen die investeren in de eigen ontwikkeling en waarbij vernieuwing en innovatie centraal staan. Ze zijn bereid vooral zichzelf te bekritiseren,  zijn leergierig en in staat met deze houding het beste voor hun organisatie te realiseren. Ze streven naar een gezond evenwicht tussen werk en privé en zijn er op gericht mensen zinvol werk te laten uitvoeren. Werkplezier en verantwoordelijkheden gaan hand en hand en de onderlinge relaties zijn respectvol.

Waar sta je voor als organisatie en passen de waarden van de organisatie bij de waarden van de medewerkers? Ze zijn erop geselecteerd want dit evenwicht maakt het bedrijf tot een succes en een omgeving waar de medewerkers met plezier verblijven en werken. En dat alles straalt af op klanten en afnemers van producten en diensten.

Een ideaal beeld? In elk geval de moeite waard eraan te werken.