Mijn filosofie

mijn filosofie

samen voor een positieve
verandering in de zorg.

filosofie

Een organisatie functioneert het best wanneer de structuur, cultuur en werkwijzen op elkaar zijn afgestemd. Er is behoefte aan een platte organisatie die uitgaat van het feit dat de mensen in het bedrijf zelf de beste oplossingen hebben voor de problemen binnen hun werk. Wat ze vooral nodig hebben is een dienende, faciliterende manager die het werken mogelijk maakt en het werkplezier vergroot.  De mens staat centraal als vitale medewerker waarbij het collectief van die medewerker, in een goede samenwerking, leidt tot een vitale organisatie.

Vitale bedrijven worden geleid door mensen die investeren in de eigen ontwikkeling en waarbij vernieuwing en innovatie centraal staan. Ze zijn bereid vooral zichzelf te bekritiseren, ze zijn leergierig en in staat met deze houding het beste voor hun organisatie te realiseren. Ze streven naar een gezond evenwicht tussen werk en privé en zijn er op gericht mensen zinvol werk te laten uitvoeren. Werkplezier en verantwoordelijkheden gaan hand en hand en de onderlinge relaties zijn respectvol.

Waar sta je voor als organisatie? Passen de waarden van de organisatie bij de waarden van de medewerkers? Dit evenwicht maakt het bedrijf tot een succes. Het biedt een omgeving waar de medewerkers met plezier verblijven en werken. En dat alles straalt af op klanten en afnemers van producten en diensten.

Een ideaal beeld? Het is in elk geval de moeite waard om eraan te werken.