"Veranderingen creëer en doorsta je het best samen. Het verbreedt de blik en vergroot de creativiteit en het oplossingsvermogen."

Oplossingen

Komen tot veranderingen is op dit moment essentiëler dan ooit. Het steeds groter wordende tekort aan professionals als gevolg van vergrijzing maakt dat er creativiteit in oplossingen wordt geëist. De druk op de medewerkers is hoog en neemt toe, met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Een beeld die tijdens de huidige pandemie pijnlijk duidelijk zichtbaar is geworden. De zorgsector snakt naar het verminderen van de werkdruk en is daarbij ook op zoek naar het vergroten van de werkkracht van medewerkers en organisatie. Met een vernieuwende kijk streeft er ik naar om creatieve oplossingen te bieden en de zorgsector positief te veranderen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met partners met dezelfde ambitie en blik. 

Onderstaande opdrachtgevers zijn netwerken, producten en diensten, die een blijvende verandering kunnen realiseren. Alle partners hebben het doel om de zorgprofessional en de zorgvrager te ontlasten in de warwinkel van wetten, regels en organisaties. Binnen onze samenwerking staan centraal de menselijke maat, duurzaamheid, technologie en digitalisering. Maar bovenal staan we voor het behouden van de zorgkwaliteit. Dat doen we door medewerkers en organisaties te begeleiden bij de stappen die de noodzakelijke veranderingen vragen, zoals het praktisch toepasbaar én betaalbaar maken van de digitalisering en technologie voor alle gebruikers.

opdrachtgevers

de leefstijl academie

Optimale veerkracht begint bij jezelf! De Leefstijl Academie ondersteunt bij het vergroten van individuele veerkracht door aandacht te richten op het potentieel van de mens. Hierbij leggen we de focus op leefstijl in de breedste zin van het woord.

ambiq

Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek.
Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

medicura

Medicura is een service organisatie voor het uitlenen, verhuren en/of verkopen van medische hulpmiddelen. Deze services verzorgen wij voor zowel particulieren als zorginstellingen.

Gemeente Groningen

imminkhoeve

Imminkhoeve, gelegen in Overijssel, verzorgt al meer dan 45 jaar zorgvakanties voor iedereen die zorg en aandacht nodig heeft. Imminkhoeve bevindt zich in een mooie, groene omgeving waar kan worden genoten van een ontspannen verblijf.

zorgstroom

Bij Zorgstroom heeft de client een goed leven met de mensen om haar heen die er voor haar toe doen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met het netwerk, mantelzorgersvrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar de wensen en behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol.